De dirigente heeft behalve de muzikale leiding ook de zakelijke leiding.

Het koor kan eventueel ook met een kleiner aantal koorleden optreden.

Als het koor komt zingen, dan dient daar een vergoeding tegenover te staan.

De kosten kunnen, in geval van een uitvaart, verrekend worden met de uitvaartonderneming.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.